Projekční a inženýrská činnost

1.Projektování novostaveb i rekonstrukcí
2.Komplexní inženýrská činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudaci
3.Podpora dotačních programů
4.Zajištění zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace
•dokumentace pro územní řízení
•dokumentace pro stavební řízení
•dokumentace pro realizaci staveb
•dokumentace pro výběr dodavatele stavby - rozpočet
•dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení